Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

Josef Martinec

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození
09. 11. 1928
Místo narození
Sopotnice (okres Ústí nad Orlicí)
Datum úmrtí
05. 01. 2021
Místo úmrtí
Ústí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí)
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.
Josef Martinec se narodil 9. 11. 1928 v Sopotnici Josefu a Františce Martincovým. Osm let navštěvoval Obecnou školu v Sopotnici a poté Měšťanskou školu ve Vamberku. Do roku 1948 pracoval u rodičů v zemědělství a vedle toho se již od svých  15 let věnoval hudbě. Otec ho učil hrát na housle, trombón a baskřídlovku, a tak mohl již brzy hrát se sopotnickou dechovkou. Navštěvoval Městskou hudební školu v Ústí nad Orlicí, kde mu bylo po absolutoriu nabídnuto v roce 1948 ředitelem Antonínem Šimečkem místo učitele hudby jako výpomoc s podmínkou, že do dvou let musí vykonat státní zkoušku. Začal tedy soukromě studovat v Praze hru na housle  u prof. Jaroslava Pekelského a hudební teorii u prof. Ludmily Melkusové. Státní zkoušku vykonal v r. 1950.
V r. 1948 začal učit v Sopotnici, kde byla založena pobočka hudební školy. Dále učil v Letohradě a Dolní Dobrouči. V r. 1953 se oženil s Alenou Královou, se kterou vychovali dva syny, Josefa a Jiřího. Sopotnickou hudební školou prošly desítky žáků, někteří si zvolili hudbu za své povolání. Pro mnohé se stala hudba a zpěv koníčkem, kterému se věnují ve svém volném čase.
V orchestrech hrál již od 16-ti let. V roce 1967 byl jedním ze zakladatelů Komorního orchestru Jaroslava Kociana, kde hrál nejprve ve skupině prvních houslí, později přešel do skupiny viol. S tímto orchestrem absolvoval dlouhou řadu koncertů u nás i v zahraničí. Josef Martinec je také autorem publikace 50 let Hudební školy v Sopotnici 1948 - 1998.
V roce 1998 odešel do důchodu, ale dále učil na částečný úvazek. Svoji pedagogickou kariéru ukončil v roce 2002. V dubnu r. 2013 se přestěhoval ze Sopotnice do Ústí nad Orlicí. Na sklonku života mu dělal radost 4 vnoučata a 2 pravnoučata. Poslední zkoušku Komorního orchestru Jaroslava Kociana absolvoval 13. 10. 2016, kde se na společenském večeru se všemi rozloučil. S KOJK oslavil v listopadu 1918 své 90. narozeniny. Zemřel 5. ledna 2021 ve věku úctyhodných 92 let.
Ověření
Českotřebovský deník
Databáze národních autorit NK ČR
Dodavatel dat
Městská knihovna Ústí nad Orlicí

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2638 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.