Josef Martinec

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 09. 11. 1928
Datum úmrtí 05. 01. 2021
Místo narození Sopotnice (okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Ústí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí)
Profese a obory působení učitelé, hudební pedagogové, hudebníci

Životopis

Josef Martinec se narodil 9. 11. 1928 v Sopotnici Josefu a Františce Martincovým. Osm let navštěvoval Obecnou školu v Sopotnici a poté Měšťanskou školu ve Vamberku. Do roku 1948 pracoval u rodičů v zemědělství a vedle toho se již od svých  15 let věnoval hudbě. Otec ho učil hrát na housle, trombón a baskřídlovku, a tak mohl již brzy hrát se sopotnickou dechovkou. Navštěvoval Městskou hudební školu v Ústí nad Orlicí, kde mu bylo po absolutoriu nabídnuto v roce 1948 ředitelem Antonínem Šimečkem místo učitele hudby jako výpomoc s podmínkou, že do dvou let musí vykonat státní zkoušku. Začal tedy soukromě studovat v Praze hru na housle  u prof. Jaroslava Pekelského a hudební teorii u prof. Ludmily Melkusové. Státní zkoušku vykonal v r. 1950.
V r. 1948 začal učit v Sopotnici, kde byla založena pobočka hudební školy. Dále učil v Letohradě a Dolní Dobrouči. V r. 1953 se oženil s Alenou Královou, se kterou vychovali dva syny, Josefa a Jiřího. Sopotnickou hudební školou prošly desítky žáků, někteří si zvolili hudbu za své povolání. Pro mnohé se stala hudba a zpěv koníčkem, kterému se věnují ve svém volném čase.
V orchestrech hrál již od 16-ti let. V roce 1967 byl jedním ze zakladatelů Komorního orchestru Jaroslava Kociana, kde hrál nejprve ve skupině prvních houslí, později přešel do skupiny viol. S tímto orchestrem absolvoval dlouhou řadu koncertů u nás i v zahraničí. Josef Martinec je také autorem publikace 50 let Hudební školy v Sopotnici 1948 - 1998.
V roce 1998 odešel do důchodu, ale dále učil na částečný úvazek. Svoji pedagogickou kariéru ukončil v roce 2002. V dubnu r. 2013 se přestěhoval ze Sopotnice do Ústí nad Orlicí. Na sklonku života mu dělal radost 4 vnoučata a 2 pravnoučata. Poslední zkoušku Komorního orchestru Jaroslava Kociana absolvoval 13. 10. 2016, kde se na společenském večeru se všemi rozloučil. S KOJK oslavil v listopadu 1918 své 90. narozeniny. Zemřel 5. ledna 2021 ve věku úctyhodných 92 let.
Ověření Českotřebovský deník
Databáze národních autorit NK ČR
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Odkazy Josef Martinec oslavil své 90. narozeniny: článek na webu Českotřebovský deník