Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

RNDr. Miroslav Malkovský DrSc.

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození
02. 10. 1927
Místo narození
Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Datum úmrtí
12. 06. 2023
Místo úmrtí
Praha (okres Praha)
Profese a obory působení
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Narodil se 2. října 1927 v České Třebové. Zde navštěvoval reálné gymnázium a v roce 1947 zde maturoval. Poté absolvoval přírodovědeckou fakultu UK v Praze, kde se věnoval studiu geologie. V roce 1950 byl ustanoven asistentem tehdejšího geologicko-paleontologického ústavu Karlovy univerzity. O dva roky později úspěšně obhájil disertační práci zaměřenou na geologické poměry Polomených hor a získal doktorát přírodních věd. Od roku 1957 pracoval v ústředním ústavu geologickém v Praze, kde se především zapojil do řešení regionálně geologických úkolů souvisejících s celostátní edicí generálních map v měřítku 1 : 200 000.
Miroslav Malkovský se stal autorem regionální geologie ČSSR, která se zaměřovala zejména na sladkovodní terciér v Českém masivu. V roce 1964 převzal vedení rozsáhlého výzkumného úkolu zaměřeného na Výzkum České křídové pánve a jejího podloží. Také se podílel na řešení ochrany pramenů Františkových Lázní a Karlových Varů. Velkou pozornost věnoval vždy kartografickému znázornění geologické situace.
Miroslav Malkovský byl autorem řady základních geologických map, které se pohybovaly od velmi podrobných až po přehledná měřítka. Později využil své zkušenosti ve vydavatelské a publikační činnosti a zastával významné organizátorské role v Ústředním ústavu geologickém. Zde byl vedoucím výzkumné skupiny, náměstkem ředitele a vedl odbor vydavatelství. Od roku 1983 až do svého odchodu do důchodu zastával funkci vědeckého tajemníka ústavu. Jeho publikace byly podrobně shrnuty v publikaci Věstníku Ústředního ústavu geologického v Praze 62, 5, 1987, která vyšla u příležitosti jeho šedesátin a zabírala šest stran. Osmdesáté narozeniny Miroslava Malkovského byly vzpomenuty také ve Zpravodaji České geologické společnosti 5/2007.
Miroslav Malkovský žil v Říčanech u Prahy a zajímal se o dění ve svém rodném městě. Nezapomněl ani na své rodné město a byl jedním z evidovaných dárců publikací pro Městské muzeum v České Třebové.

Autoři
Milan Michalski (S využitím informací, které publikoval)
Michal Denár (Text sestavil)
Ověření
Seznam publikovaných prací RNDr. M. Malkovského, DrSc, s. 304-310.Kremerová, Jiřina: Soupis personálních bibliografií čes. a slov. geologů. Praha 1989, s. 83. navštíveno 15.7.2011
www (Českotřebovský zpravodaj - Českotřebovský deník 224/2009), cit. 8.1.
Údaj o datu úmrtí sdělen rodinou.
Dodavatel dat
Městská knihovna Česká Třebová
Městská knihovna Ústí nad Orlicí

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2638 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.