Zdeněk Kostka z Postupic

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 1425
Datum úmrtí 02. 10. 1468
Místo narození Komorní Hrádek (Chocerady, okres Benešov)
Místo úmrtí Zábřeh (okres Šumperk)
Profese a obory působení diplomaté, šlechtici , politici

Životopis

Byl to český šlechtic, hejtman, diplomat, přítel Jiřího z Poděbrad. Díky Zdeňkovi patřil jeho rod mezi nejvlivnější a nejbohatší ve své době.

 

Rok a místo narození je pouhý odhad historika Martina Šandery.

 

Narodil se do rodiny představitele kališnické nižší šlechty Viléma Kostky a jeho ženy Elišky z Libic. Měl staršího bratra Bohuše, mladší bratry Albrechta a Jana a mladší sestru Annu. Byl dvakrát ženatý. Poprvé s Eliškou z Martinic, podruhé s Annou z Kaufunka. Není známo, že by měl potomky.

 

V roce 1447 se začal politicky angažovat a už o rok později patřil mezi významné osobnosti Poděbradské jednoty. Hrál velkou roli v dobytí Prahy Jiříkem z Podebrad. V roce 1449 se po smrti svého bratra Bohuše stal hejtmanem chrudimského landfrýdu.

 

Byl blízkou osobou Jiřího z Poděbrad a pohyboval se ve světě vysoké politiky. V roce 1451 se zúčastnil sněmu v Benešově a byl zvolen do poselstva ke králi Fridrichovi III. do Vídně, zapojil se do příprav svatojiřského sněmu, který měl ukončit bezvládí v Čechách. 27. dubna 1452 byl zvolen do dvanáctičlenné rady zemského správce. Účastnil se tažení proti Oldřichovi z Rožmberka a následných jednání o jeho kapitulaci.

 

Za vlády Ladislava Pohrobka spíše ustoupil do pozadí a začal se angažovat až po jeho smrti při volbě nového krále. Chtěl, aby se novým králem stal jedině rodilý Čech.

 

Protože nebyl panského stavu, nemohl proto zprvu zastávat nejvyšší úřady. Jiřímu z Poděbrad sloužil  jako diplomat. Kolem roku 1463 povýšil Jiří Zdeňka Kostku do panského stavu. V letech 1467–1468 se zapojil do bojů a dosáhl vrcholu své kariéry, stal se nejvyšším purkrabím pražským. Vedl útok proti městu Paczków a měl podíl na slavném vítězství u Frankenštejna, poté byl velitelem vojska u Konopiště. Jeho posledním úkolem bylo zásobit klášter Hradiště u Olomouce obléhaný uherským vojskem. V bitvě u Zvole byl Zdeněk těžce raněn a druhý den svým zraněním podlehl.

 

Všichni bratři postupně rozšířili rodinné bohatství. Zdeněk dostal od krále Moravskou Třebovou, Bouzov, Lanšperk, Nouzov a Loštice s tím, že Moravská Třebová se stala jeho hlavním sídlem. Měl také dva domy v Praze.


Autor Aneta Riemerová (Text sestavila)
Ověření ŠANDERA, Martin. Zdeněk Kostka z Postupic – "alter ego" husitského krále. In: Od Jana Žižky k Poděbradům. Hradec Králové : Lupus, 2006. Acta Universitatis Reginaehradecensis. Facultas studiorum humanorum. Historica; 1. ISBN 80-903509-5-X . S. 99–117
Dodavatel dat Městská knihovna Moravská Třebová
Odkazy životopis na Wikipedia.org
zmíňka o Z. Kostkovi na webu obce Bouzov