Josef Slavík

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Žádost o odstranění záznamu
Věk 89 let
Místo narození Pěčín (okres Rychnov nad Kněžnou)
Profese a obory působení učitelé, středoškolští učitelé, pedagogové, publicisté, novináři, spisovatelé, komunální politici

Životopis

Josef Slavík prožil své mládí v Pěčíně v Orlických horách. Po maturitě na gymnáziu studoval češtinu, ruštinu a později i němčinu na Filosofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Po promoci působil na jedenáctiletkách v Jičíně a v Hostinném nad Labem. Od září 1960 až do odchodu do důchodu učil na Střední průmyslové škole železniční v České Třebové.

Profesor Slavík se aktivně zapojil do dění v našem městě jako komentátor kulturního života. Své články a studie publikoval v Českotřebovském zpravodaji, Jiskře Orlicka, v Pochodni, v celostátním Železničáři, v Orlických novinách a dalších listech. Pro tyto noviny a časopisy napsal řadu studií, např. o dějinách ochotnického divadla v České Třebové, o tradici sborového zpěvu, o slavnosti Putování za studánkami ve Vlčkově. Uveřejnil rovněž mnoho medailónků věnovaných českotřebovským rodákům a kulturním pracovníkům – F. M. Klácelovi, Martinu Broulíkovi, Miroslavu Škrabalovi, Josefě Kšírové, Anděle Kučerové. Olze Markové, F. K. Zedínkovi, Jaroslavu Hosnedlovi, Janu Žáčkovi a dalším.

Pro rozhlas po drátě, Českotřebovský zpravodaj a Orlické noviny připravil rozhovory s mnoha známými českotřebovskými občany (např. s Bohuslavem Mimrou, Oldřichem Tomšem, Janem Žáčkem a mnoha jinými). Josef Slavík je rovněž spoluautorem sborníku „Česká Třebová 1278-1978“, byl platným členem redakce Českotřebovského zpravodaje a plných 11 let vedl též studio rozhlasu po drátě v našem městě. Mnoho let byl externím spolupracovníkem Čs. rozhlasu v Hradci Králové. Toto studio vysílalo řadu jeho relací o našem městě a jeho okolí.

Po roce 1989 se profesor Slavík angažoval i ve veřejném životě. V prvních svobodných volbách v roce 1990 byl zvolen do městského zastupitelstva. Jako člen městské rady se spolupodílel na organizaci malé privatizace.
Spolupracoval na sborníku Česká Třebová 1278-1978 a také na prvních dvou svazcích edice věnované historii a osobnostem města Česká Třebová pro muzejní spolek. První knížka vyšla koncem roku 2007, druhá o rok později.

Události v životě

zaměstnání
MístoČeská Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
KorporaceStřední průmyslová škola železniční
Popis

Učil na Střední průmyslové škole železniční až do odchodu do důchodu.

Ověření www (Českotřebovský zpravodaj - Kalendárium), cit. 12.07.2011
Dodavatel dat Městská knihovna Česká Třebová