Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

PhDr. Jaroslav Petr

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození
21. 03. 1923
Místo narození
Polička (okres Svitavy)
Datum úmrtí
09. 01. 2019
Místo úmrtí
Bystré (okres Svitavy)
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Narodil se v Poličce, kde také absolvoval reálné gymnázium. Za okupace se k připojil aktivně k odboji proti nacistické okupaci a byl zatčen za tisk a šíření protinacistických letáků. Následně strávil několik let v nacistických koncentračních táborech (v Pardubicích, Terezině, v Drážďanech a táboře Griebo v Sasku–Anhaltsku), kde zažil mnoho strastí, včetně bombardování a hladu.
Po válce vystudoval učitelský ústav a pedagogickou fakultu v Brně. V roce 1953 se stal ředitelem jedenáctiletky ve Svitavách a v roce 1964 ředitelem svitavského gymnázia, zasloužil se o výstavbu stávající budovy gymnázia.
I přes své předchozí členství v komunistické straně se neangažoval v prosazování komunistické ideologie ve škole. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 pronášel kritický projev na poradě ředitelů gymnázií, což vedlo k jeho vyloučení ze strany a propuštění ze školy (1970). Následně pracoval jako klinický psycholog v nemocnicích ve Svitavách a Kroměříži, kde se zabýval léčbou abstinujících alkoholiků. Jeho život byl poznamenán mnoha obtížemi a dramatickými událostmi, které zažil během války, ale přesto se snažil pozitivně přispívat k výchově mladé generace a pomáhat lidem v obtížných situacích.
V závěru života žil v Bystrém. Pojilo ho přátelství se spisovateli Petrem Jilemnickým a Karlem Novým, s básníkem Janem Vladislavem a režisérem Vojtěchem Jasným. Přispíval do různých sborníků, vydal ale i několik samostatných publikací. Například o Petru Jilemnickém „V žaláři“ nebo „Petr Jilemnický za okupace“, brožuru o rektoru ČVUT Viktoru Felberovi. Věnoval se také tématu protifašistického odboji v regionu. Některé jeho texty zůstaly v rukopisu a nevydány.

Autor
Michal Denár (Text redakčně upravil)
Dodavatel dat
Městská knihovna Česká Třebová

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2611 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.