prof. Ing. Jiří Izer CSc.

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 05. 12. 1937
Datum úmrtí 29. 04. 2003
Místo narození Praha (okres Praha)
Profese a obory působení železničáři, učitelé, pedagogové, pracovníci ve školství, vysokoškolští učitelé, publicisté

Životopis

Prof. Izer byl v roce 1993 spoluzakladatelem Dopravní fakulty Jana Pernera při tehdejší Vysoké škole chemickotechnologické v Pardubicích. Po celou dobu svého působení na fakultě - na Katedře dopravních prostředků se staral jako vedoucí o budování a rozvoj oddělení kolejových vozidel.Ve svém profesním zaměření se věnoval zejména simulačním výpočtům chodových vlastností kolejových vozidel. Výsledky jeho práce byly publikovány a přednášeny na mezinárodních fórech a respektovány v rámci Mezinárodní železniční unie.


Pan profesor Izer byl rovněž předsedou Asociace strojních inženýrů - klubu Česká Třebová. Prof. Ing. Jiří Izer se narodil 5. prosince 1937 v Praze. Po přesídlení rodiny do Trutnova zde vystudoval gymnázium.


Po ukončení studií na gymnáziu přichází na ještě novou Vysokou školu železniční v Praze a v roce 1961 absolvuje s červeným diplomem Strojní fakultu - obor Kolejových vozidel.Prvá léta praxe, tedy do roku 1963, věnuje konstruktérské činnosti u ČSD, kde získává nasměrování do oblasti vývoje a konstrukce železničních vozů. V témže roce přechází na Vysokou školu dopravní do Žiliny, kde se v roce 1964 stává odborným asistentem Katedry kolejových vozidel a poté v letech 1980 až 1986 zástupcem vedoucího katedry.


Teprve po revoluci se habilituje jako docent pro obor Stavba strojů a dopravních zařízení a stává se vedoucím Katedry kolejových vozidel, motorů a zdvihadel na Strojní a elektrotechnické fakultě Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině.Po rozpadu Československa, nachází nové působiště V České Třebové na dislokovaném pracovišti Dopravní fakulty Jana Pernera.


Právě tady, s týmem spolupracovníků, který tu docent Izer znovu buduje, přichází velmi plodné období a dá-li se to tak říci i vrchol tvůrčí činnosti. Ze své skupiny vytváří nejen celostátně, ale i v zahraničí uznávané pracoviště pro určování vodicích vlastností vozidel v oblouku koleje, bezpečnosti proti vykolejení sunutých souprav pomocí zde vytvořených počítačových programů a to jak pro výrobní závody ČKD Praha, MSV Studénka, tak i pro Ministerstvo dopravy a spojů. Stává se nositelem významné grantové úlohy “Vozidlo a kolej na modernizovaných tratích” řešené pro Ministerstvo dopravy a spolupodílí se na řešení grantové úlohy “Bezpečnost vedení vozidla kolejí” pro Grantovou agenturu ČR.


V pedagogické oblasti působí pro studijní obor Dopravní prostředky - kolejová vozidla. Toto plodné období je úspěšně zakončeno v profesorském řízení, když v roce 1998 je prezidentem republiky jmenován profesorem pro obor “Dopravní prostředky a infrastruktura”.


Je autorem cca 50-ti odborných prací publikovaných u nás i v zahraničí, 30-ti příspěvků na našich i zahraničních konferencích, z nichž nejvýznamnější byl “Balancing older rolling stock with new high quality track: The relationship of wheel set to rail in after the modernisation of Czech railway lines".

Ověření www (Českotřebovský zpravodaj - Kalendárium), cit. 12.7.2011
Dodavatel dat Městská knihovna Česká Třebová