Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

prof. Ing. Jiří Izer CSc.

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození
05. 12. 1937
Místo narození
Praha (okres Praha)
Datum úmrtí
29. 04. 2003
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Prof. Izer byl v roce 1993 spoluzakladatelem Dopravní fakulty Jana Pernera při tehdejší Vysoké škole chemickotechnologické v Pardubicích. Po celou dobu svého působení na fakultě - na Katedře dopravních prostředků se staral jako vedoucí o budování a rozvoj oddělení kolejových vozidel.Ve svém profesním zaměření se věnoval zejména simulačním výpočtům chodových vlastností kolejových vozidel. Výsledky jeho práce byly publikovány a přednášeny na mezinárodních fórech a respektovány v rámci Mezinárodní železniční unie.


Pan profesor Izer byl rovněž předsedou Asociace strojních inženýrů - klubu Česká Třebová. Prof. Ing. Jiří Izer se narodil 5. prosince 1937 v Praze. Po přesídlení rodiny do Trutnova zde vystudoval gymnázium.


Po ukončení studií na gymnáziu přichází na ještě novou Vysokou školu železniční v Praze a v roce 1961 absolvuje s červeným diplomem Strojní fakultu - obor Kolejových vozidel.Prvá léta praxe, tedy do roku 1963, věnuje konstruktérské činnosti u ČSD, kde získává nasměrování do oblasti vývoje a konstrukce železničních vozů. V témže roce přechází na Vysokou školu dopravní do Žiliny, kde se v roce 1964 stává odborným asistentem Katedry kolejových vozidel a poté v letech 1980 až 1986 zástupcem vedoucího katedry.


Teprve po revoluci se habilituje jako docent pro obor Stavba strojů a dopravních zařízení a stává se vedoucím Katedry kolejových vozidel, motorů a zdvihadel na Strojní a elektrotechnické fakultě Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině.Po rozpadu Československa, nachází nové působiště V České Třebové na dislokovaném pracovišti Dopravní fakulty Jana Pernera.


Právě tady, s týmem spolupracovníků, který tu docent Izer znovu buduje, přichází velmi plodné období a dá-li se to tak říci i vrchol tvůrčí činnosti. Ze své skupiny vytváří nejen celostátně, ale i v zahraničí uznávané pracoviště pro určování vodicích vlastností vozidel v oblouku koleje, bezpečnosti proti vykolejení sunutých souprav pomocí zde vytvořených počítačových programů a to jak pro výrobní závody ČKD Praha, MSV Studénka, tak i pro Ministerstvo dopravy a spojů. Stává se nositelem významné grantové úlohy “Vozidlo a kolej na modernizovaných tratích” řešené pro Ministerstvo dopravy a spolupodílí se na řešení grantové úlohy “Bezpečnost vedení vozidla kolejí” pro Grantovou agenturu ČR.


V pedagogické oblasti působí pro studijní obor Dopravní prostředky - kolejová vozidla. Toto plodné období je úspěšně zakončeno v profesorském řízení, když v roce 1998 je prezidentem republiky jmenován profesorem pro obor “Dopravní prostředky a infrastruktura”.


Je autorem cca 50-ti odborných prací publikovaných u nás i v zahraničí, 30-ti příspěvků na našich i zahraničních konferencích, z nichž nejvýznamnější byl “Balancing older rolling stock with new high quality track: The relationship of wheel set to rail in after the modernisation of Czech railway lines".

Ověření
www (Českotřebovský zpravodaj - Kalendárium), cit. 12.7.2011
Dodavatel dat
Městská knihovna Česká Třebová

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2654 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.