PhDr. Ratibor Budiš

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 09. 08. 1935
Datum úmrtí 19. 08. 1975
Místo narození Jablonné nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Damašek (Sýrie)
Profese a obory působení odborní publicisté, hudební vědci, hudební organizátoři

Životopis

Hudebně vědecký pracovník. Hudební vědu a estetiku absolvoval na UK v Praze u prof. M. Očadlíka a A. Sychry. Diplomní práce Monotematismus v díle Bedřich Smetany. Vzdělání si doplnil na katedře knihovnictví při institutu osvěty a novinářství. Bibliograf knihovny ÚDA, pak v Knihovně Bedřicha Smetany a krátce v Pragokoncertu (1968-69), na ministerstvu kultury (1969-75). Napsal řadu vědecky fundovaných, ale i popularizačních prací. Patřil k zakladatelům Mezinárodní tribuny, Burzy mladých umělců a Kruhu přátel hudby,.významný podíl na vzniku a organizaci hudebních soutěží čs. min. kultury, podstatný jeho příspěvek ke zformování Hudební mládeže ČSR. Za mnohaletou obětavou a iniciativní práci v oblasti hudební kultury mu byl udělen in memoriam titul Zasloužilý pracovník v kultuře. Z díla: Slavní čeští houslisté, Vilém Blodek, Hudební nástroje, B. Smetana, Vít. Novák, Smetanův učitel Josef Proksch, Nápad monsieura Offenbacha, Housle v proměnách staletí, Umět je rozeznít, 20 let Kvarteta města Prahy. Psal do Mladé Fronty, Květů, Hudebních rozhledů.

Události v životě

-- nezařazeno --
MístoPraha (okres Praha)
Ověření [Nekrolog]. Květy, 25, 1975, č. 38, s. 40.
[Nekrolog]. Hudební rozhledy, 28, 1975, č. 10, s. 448-449.
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí