Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

Jan Marcus Marci z Kronlandu

Znám také jako:
Marci z Kronlandu (Jazyková varianta-lat)
Marek Marků (Jazyková varianta-lat)
Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození
13. 06. 1595
Místo narození
Lanškroun (okres Ústí nad Orlicí)
Datum úmrtí
10. 04. 1667
Místo úmrtí
Praha (okres Praha)
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.
Narodil se 13. 6. 1595 v Lanškrouně. Roku 1601 se rodina odstěhovala do Litomyšle, po sedmi letech pak do Jindřichova Hradce, kde byl Jan zapsán v jezuitské koleji. Kvůli chatrnému zdraví nebyl přijat do Tovaryšstva Ježíšova a odešel studovat filozofii a teologii do Olomouce, promovaným filozofem v roce 1615. Od roku 1618 studoval v Praze lékařství, v roce 1626 promován na doktora medicíny a stal se profesorem pražské univerzity. V říjnu 1654 titulován falckrabětem, povýšen do stavu "vladyckého a zemského" s přídomkem "z Kronlandu". Jako badatel vynikl v mechanice a optice. Právem se řadí k vynikajícím polyhistorům své doby. Považován za zakladatele spektroskopie. Osobní lékař dvou císařů, v roce 1662 rektorem Karlovy univerzity, předtím osmkrát zvolen děkanem její lékařské fakulty. Autor významných vědeckých spisů z oboru fyziky, filozofie a lékařství. Proslavil se fyzikálními objevy o rázu pružných těles a lomu světla. Za tyto výsledky jmenován členem Královské společnosti nauk v Londýně. Osobní přítel Bohuslava Balbína a Pavla Stránského. V době pobělohorského úpadku české kultury a vědy jedním z mála nositelů pokroku v medicíně u nás. Z díla: De proportione motus - O úměrnosti pohybu, Thaumatiae liber de arcu coelesti - Thaumantidina kniha o duze. Zemřel 10. 4. 1667 v Praze. Jeho jménem nazváno lanškrounské náměstí.
-- nezařazeno --
MístoPraha (okres Praha)
Ověření
JÁCHIM, F. : Jan Marek Marci. Matematika a fyzika ve škole, 16, 1985, č. 1, s. 62.
Tesařík, Bohumil: Český Hippokrates, barokní lékař Jan Marek Marci. Zdravotnické noviny, 43, č. 30, příl. Lékařské listy, s. 10.
Lanškrounský betlém osobností ze sbírek Městského muzea Lanškroun z dílny řezbáře Bedřicha Šilara. Městské muzeum Lanškroun. 2012. s. 24 - 25
www (Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 30. 5. 2013
Dodavatel dat
Městská knihovna Ústí nad Orlicí

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2661 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.