Jaroslav Čižinský

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 18. 04. 1880
Datum úmrtí 12. 07. 1976
Místo narození Lupenice (okres Rychnov nad Kněžnou)
Místo úmrtí Albrechtice nad Orlicí (okres Rychnov nad Kněžnou)
Profese a obor působení hudebníci

Životopis

Narodil se 18. 4. 1880 v Lupenici (syn starosty). Obecnou školu vychodil ve Vamberku, měšťanskou trojtřídku v Kostelci nad Orlicí. V době studia na měšťanské škole se učil na housle u Jana Krska, kapelníka v Rovni. Po škole nastoupil jako praktikant u stavitele Hlaváčka. Z popudu J. Krska začal hrát také na klarinet, uplatnil se v kapele rychnovského Sokola. Roku 1904 se přiženil na Roveň - hospodařil, předsedal několika spolkům. Za války sloužil u 18. pěšího pluku v Olomouci v plukovní hudbě (klarinet, fagot). Po válce se začal zdokonalovat v nauce o harmonii a instrumentaci. Od 30. let hudbu sám komponoval. První jeho skladbou byla Modlitba pro vlast (1939) reagující na aktuální osud vlasti (v Terezíně hrána jako tzv. Terezínský otčenáš). Autor chrámové hudby, skladeb pro orchestry, valčíků, polek, pochodů - Veselá vamberecké polka, Lupeňačka, Roveňská lípa aj. Účinkoval v kapelách ve Vamberku, Kostelci, Žamberku, vypomáhal v hudebním spolku „Dalibor“ v Rychnově, na Rovni, v Lupenici i jinde. Některé písně doplňovány kresbami Josefa Teleckého. Zemřel 12. 7. 1976 v Albrechticích nad Orlicí.
Ověření Spolek přátel města Týniště nad Orlicí, o.s. - www.muzeum-tyniste.cz, cit. 11. 3. 2013
město Rychnov nad Kněžnou - www.rychnov-city.cz, cit. 11. 3. 2013
Spolek přátel města Týniště nad Orlicí, o.s.
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí