JUDr. Zdeněk Mlynář

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 22. 06. 1930
Datum úmrtí 15. 04. 1997
Místo narození Vysoké Mýto (okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Vídeň (Rakousko)
Profese a obory působení politici, právníci, politologové, odborní publicisté, emigranti

Životopis

Právník, politolog a politik. 1956-64 pracovník Ústavu státu a práva ČSAV v Praze, od 1963 doc. práv. fakulty UK; autor četných prací z oblasti polit. teorie.1946-68 tajemník právní komise ÚV KSČ; 1968-69 člen ÚV KSČ. Představitel reformního proudu v KSČ, autor polit. části Akčního programu KSČ, přijatého v dubnu 1968. Pro nesouhlas s polit. linií strany odešel v listopadu 1968 z význ. funkcí. V září 1969 odvolán z ÚV KSČ a 1970 vyloučen z KSČ. 1968-69 pracovník Ústavu státu a práva ČSAV, 1970-77 entomologického oddělení Nár. muzea v Praze. 1976 jeden z iniciátorů a signatářů Charty 77; v lednu 1977 propuštěn ze zaměstnání, od ledna do června 1977 ve faktickém domácím vězení. V červnu 1977 se vystěhoval do Rakouska. 1982-89 vedoucí pracovník Rak. ústavu pro mez. politiku v Laxemburgu, od 1989 prof. polit. věd na univ. v Innsbrucku. Autor řady studií (Československý pokus o reformu 1968, 1975). Dále: Krise sovětského systému a Západ, (1986;) a memoárová díla Mráz přichází z Kremlu (Kolín nad Rýnem 1978, Praha 1990).

Události v životě

-- nezařazeno --
MístoPraha (okres Praha)

-- nezařazeno --
MístoLucemburk (Lucembursko)

-- nezařazeno --
MístoInnsbruck (Rakousko)
Ověření Mlynář Zdeněk. In: Čs. biogr. slovník. Praha 1992, s. 463-464.
Andrle, Augustin: Osobnosti Vysokého Mýta 1310 - 2001
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí