Ing. Vratislav Rybička

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 09. 02. 1902
Datum úmrtí 30. 09. 1997
Místo narození Vídeň (Rakousko)
Místo úmrtí Vídeň (Rakousko)
Profese a obory působení veřejní činitelé, úřednici, elektrotechnici

Životopis

Vratislav ml., od narození vyrůstal v německém kulturním prostředí a jeho chatrná znalost českého jazyka mu nedovolovala nastoupit studia na některé z pražských středních škol a českým vyučovacím jazykem, tím spíš, že  obecnou školu a šest tříd reálky absolvoval ve Vídni. Proto svá středoškolská studia dokončil v roce 1920 na II. německé státní reálce na Smíchově. Poté vystudoval pražskou německou techniku. Dva roky po manželově úmrtí se vdova s oběma syny vrátila zpět do Vídně.


Ing. Vratislav Rybička nastoupil v roce 1927 jako čekatel do AEG-UNION ve Vídni, žel jen na krátký čas. V následujících letech hospodářské krize bylo takřka nemožné získat odpovídající zaměstnání a Vratislav Rybička se proto pustil, aby neztrácel čas, do soukromé vědecké dráhy. Zvolil si studijní obor „Plnoelektrifikované trati“. Tato volba se v době parních lokomotiv ukázala jako velice prozřetelná. Disertační prací „Odporové charakteristiky, výkonové charakteristiky a provozní výkony novodobých parních lokomotiv a lokomotiv na střídavý proud“ ukončil studium a 9. 12. 1933 byl na Technické vysoké škole ve Vídni promován doktorem technických věd.


Od 1. 8. 1936 nastoupil u vídeňských elektrozávodů jako technický úředník. Ve válečných letech byl povolán jako technik do oddělení B/8 a po skončení války, dne 17. 6. 1946, byl pověřen vedením tohoto oddělení. Jeho zásluhou bylo oddělení rozšířeno o reléový obor a řízení tónovou frekvencí. Na základě vynikajících technických znalostí byl v září 1958 jmenován čestným spolupracovníkem technického výboru pro předpisy na poli elektrotechniky „Zkoušení a měšení“ Elektrotechnického spolku Rakouska (EVÖ). Jeho zásluhy byly oceněny 11. 6. 1961 udělením titulu senátní rada a z rozhodnutí spolkového presidenta dr. Adolfa Schärfa z 6. 10. 1966 propůjčením „Zlatého čestného odznaku za zásluhy o Rakouskou republiku“. Dnem 1. 5. 1967 odešel Vratislav Rybička na zasloužený odpočinek. K 50. výročí promoce obdržel dne 25. 1. 1984 v slavnostním sále Technické univerzity ve Vídni od přestavitelů vysokého učení „Zlatý doktorský diplom“.


Poslední léta prožil dr. ing. Vratislav Rybička jako vdovec v osamění, neboť jeho manželství zůstalo bezdětné. Zemřel 30. 9. 1997 a je pochován na vídeňském hřbitově Wien - Döbling.


Dne 9. 12 1981 a opětovně na jaře 1992 Vratislav Rybička své rodné město navštívil. Dne 14. 10. 1992 mu bylo uděleno čestné občanství České Třebové.

Za bojů v závěru II. světové války byla rodinná vila v Grinzingu zle postižena a došlo ke zkáze bohatého rodinného archivu včetně fotografií. Nešťastná událost způsobila nenahraditelnou ztrátu pro rodinu Rybičkovu i pro historii našeho města.

Ověření www (Českotřebovský zpravodaj - Kalendárium), cit. 13.07.2011
Dodavatel dat Městská knihovna Česká Třebová