Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

Ing. Vratislav Rybička

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Související osoby
Datum narození
09. 02. 1902
Místo narození
Vídeň (Rakousko)
Datum úmrtí
30. 09. 1997
Místo úmrtí
Vídeň (Rakousko)
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Vratislav ml., od narození vyrůstal v německém kulturním prostředí a jeho chatrná znalost českého jazyka mu nedovolovala nastoupit studia na některé z pražských středních škol a českým vyučovacím jazykem, tím spíš, že  obecnou školu a šest tříd reálky absolvoval ve Vídni. Proto svá středoškolská studia dokončil v roce 1920 na II. německé státní reálce na Smíchově. Poté vystudoval pražskou německou techniku. Dva roky po manželově úmrtí se vdova s oběma syny vrátila zpět do Vídně.


Ing. Vratislav Rybička nastoupil v roce 1927 jako čekatel do AEG-UNION ve Vídni, žel jen na krátký čas. V následujících letech hospodářské krize bylo takřka nemožné získat odpovídající zaměstnání a Vratislav Rybička se proto pustil, aby neztrácel čas, do soukromé vědecké dráhy. Zvolil si studijní obor „Plnoelektrifikované trati“. Tato volba se v době parních lokomotiv ukázala jako velice prozřetelná. Disertační prací „Odporové charakteristiky, výkonové charakteristiky a provozní výkony novodobých parních lokomotiv a lokomotiv na střídavý proud“ ukončil studium a 9. 12. 1933 byl na Technické vysoké škole ve Vídni promován doktorem technických věd.


Od 1. 8. 1936 nastoupil u vídeňských elektrozávodů jako technický úředník. Ve válečných letech byl povolán jako technik do oddělení B/8 a po skončení války, dne 17. 6. 1946, byl pověřen vedením tohoto oddělení. Jeho zásluhou bylo oddělení rozšířeno o reléový obor a řízení tónovou frekvencí. Na základě vynikajících technických znalostí byl v září 1958 jmenován čestným spolupracovníkem technického výboru pro předpisy na poli elektrotechniky „Zkoušení a měšení“ Elektrotechnického spolku Rakouska (EVÖ). Jeho zásluhy byly oceněny 11. 6. 1961 udělením titulu senátní rada a z rozhodnutí spolkového presidenta dr. Adolfa Schärfa z 6. 10. 1966 propůjčením „Zlatého čestného odznaku za zásluhy o Rakouskou republiku“. Dnem 1. 5. 1967 odešel Vratislav Rybička na zasloužený odpočinek. K 50. výročí promoce obdržel dne 25. 1. 1984 v slavnostním sále Technické univerzity ve Vídni od přestavitelů vysokého učení „Zlatý doktorský diplom“.


Poslední léta prožil dr. ing. Vratislav Rybička jako vdovec v osamění, neboť jeho manželství zůstalo bezdětné. Zemřel 30. 9. 1997 a je pochován na vídeňském hřbitově Wien - Döbling.


Dne 9. 12 1981 a opětovně na jaře 1992 Vratislav Rybička své rodné město navštívil. Dne 14. 10. 1992 mu bylo uděleno čestné občanství České Třebové.

Za bojů v závěru II. světové války byla rodinná vila v Grinzingu zle postižena a došlo ke zkáze bohatého rodinného archivu včetně fotografií. Nešťastná událost způsobila nenahraditelnou ztrátu pro rodinu Rybičkovu i pro historii našeho města.

Ověření
www (Českotřebovský zpravodaj - Kalendárium), cit. 13.07.2011
Dodavatel dat
Městská knihovna Česká Třebová
Související osoby

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2654 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.