PaeDr. Karel Pospíchal CSc.

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 04. 04. 1930
Datum úmrtí 31. 08. 2017
Místo narození Ústí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí)
Profese a obory působení pedagogové, středoškolští učitelé, středoškolští pedagogové, vysokoškolští učitelé, vysokoškolští pedagogové, literární vědci, jazykovědci, literární historici, odborní publicisté

Životopis

Pedagog, literární historik, publicista. Po absolvování střední školy vystudoval český jazyk a historii na filozofické fakultě Univerzity J.E. Purkyně v Olomouci. Doktorát pedagogiky získal na pedagogické fakultě UK v Praze, studium externí aspirantury úspěšně zakončil na filozofické fakultě UK v Praze obhajobou kandidátské práce na téma Národně uvědomovací a společenskokritické aspekty díla Terézy Novákové. Učil nejprve na osmileté škole v Holicích a Dolní Čermné, 1960 se stal odborným asistentem na Pedagogickém institutu v Pardubicích a od  1965 působí třicátý rok na katedře českého jazyka a literatury Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové. Zaměřen na studium starší české literatury a dějiny české literatury 19. století. V poslední době se věnuje i otázkám didaktiky, literatury pro mládež, problematice recepce uměleckého textu a regionální literatuře Chrudimska. Z díla: Národně uvědomovací a společenskokritické aspekty díla Terézy Novákové. (Kandidátní disertace) Praha 1985. Statě ve sbornících pedagogické fakulty v HK, v regionálním tisku, v čas. Češtinář aj.

Události v životě

-- nezařazeno --
MístoHolice (okres Pardubice)

-- nezařazeno --
MístoPardubice (okres Pardubice)

-- nezařazeno --
MístoHradec Králové (okres Hradec Králové)

-- nezařazeno --
MístoVojice (okres Jičín)
Ověření Hetych, Josef: Karel Pospíchal jubilující. Češtinář, 5, 1994-95, č. 4, s. 103-104. - Kronika.
Soupis prací PaedDr. Karla Pospíchala, CSc. za roky 1961-1993. Češtinář, 5, 1994-95, č. 4, s. 104-106.
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí