prof. MUDr. Otakar Poupa DrSc.

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 17. 10. 1916
Datum úmrtí 28. 06. 1999
Místo narození Vysoké Mýto (okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Göteborg (Švédsko)
Profese a obory působení lékaři, patofyziologové, vysokoškolští pedagogové, pedagogové, vědci, odborní publicisté

Životopis

Narodil se 17. 10. 1916 ve Vysokém Mýtě. Vystudoval medicínu na Lékařské fakultě UK v Praze. Zájem o základní vědecké disciplíny ho přivedl na Fyziologický ústav. Po uzavření vysokých škol v roce 1939 pracoval v endokrinologické laboratoři jedné pražské farmaceutické firmy. Po válce se vrátil do Fyziologického ústavu. Docenturu získal v roce 1947. Významný představitel vývojové a adaptační fyziologie se zaměřením na kardiovaskulární systém. V letech 1948-59 omezen ve vědecké činnosti. V roce 1959 začal na Fakultě dětského lékařství UK vyučovat patologickou fyziologii, v roce 1961 jmenovám profesorem. V letech 1960-68 vedoucí oddělení fyziologické a patofyziologické přeměny látek Fyziologického ústavu ČSAV v Praze, současně přednostou Ústavu patologické fyziologie II. lékařské fakulty UK v Praze. Korespondující člen ČSAV (1967), zahr. člen ČSAV (1991). V srpnu 1968 emigroval do Skandinávie. V letech 1969-85 působil na univerzitách v Göteborgu (Švédsko), Aarhusu (Dánsko) a Bergenu (Norsko). Publikoval více než 260 vědeckých prací (o vývoji srdečního svalu a věnčitých cévách aj.), 6 monografií i studií o aktuálních problémech kulturního života. Za svou činnost několikrát oceněn - čestný doktorát univerzity v Göteborgu (1976), čestný člen International Society for Heart Research (1976), medaile J. E. Purkyně (1991), zlatá medaile MU v Brně. Autor knihy vzpomínek "Neveselé kapitoly o vědě a moci", "Syndrom kolibříka". Zemřel 28. 6. 1999 v Göteborgu.

Události v životě

-- nezařazeno --
MístoPraha (okres Praha)

-- nezařazeno --
MístoGöteborg (Švédsko)

-- nezařazeno --
MístoArhus (Dánsko)

-- nezařazeno --
MístoBergen (Norsko)
Ověření Poupa Otakar. In: Čs. biogr. slovník. Praha 1992, s. 565.
Andrle, Augustin: Osobnosti Vysokého Mýta 1310 - 2001
Oštádal, Bohuslav, Fyziologický ústav AV ČR Praha
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Odkazy Osobnosti české medicíny vážně i nevážně
Akademický bulletin AV ČR