Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

prof. MUDr. Otakar Poupa DrSc.

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození
17. 10. 1916
Místo narození
Vysoké Mýto (okres Ústí nad Orlicí)
Datum úmrtí
28. 06. 1999
Místo úmrtí
Göteborg (Švédsko)
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Narodil se 17. 10. 1916 ve Vysokém Mýtě. Vystudoval medicínu na Lékařské fakultě UK v Praze. Zájem o základní vědecké disciplíny ho přivedl na Fyziologický ústav. Po uzavření vysokých škol v roce 1939 pracoval v endokrinologické laboratoři jedné pražské farmaceutické firmy. Po válce se vrátil do Fyziologického ústavu. Docenturu získal v roce 1947. Významný představitel vývojové a adaptační fyziologie se zaměřením na kardiovaskulární systém. V letech 1948-59 omezen ve vědecké činnosti. V roce 1959 začal na Fakultě dětského lékařství UK vyučovat patologickou fyziologii, v roce 1961 jmenovám profesorem. V letech 1960-68 vedoucí oddělení fyziologické a patofyziologické přeměny látek Fyziologického ústavu ČSAV v Praze, současně přednostou Ústavu patologické fyziologie II. lékařské fakulty UK v Praze. Korespondující člen ČSAV (1967), zahr. člen ČSAV (1991). V srpnu 1968 emigroval do Skandinávie. V letech 1969-85 působil na univerzitách v Göteborgu (Švédsko), Aarhusu (Dánsko) a Bergenu (Norsko). Publikoval více než 260 vědeckých prací (o vývoji srdečního svalu a věnčitých cévách aj.), 6 monografií i studií o aktuálních problémech kulturního života. Za svou činnost několikrát oceněn - čestný doktorát univerzity v Göteborgu (1976), čestný člen International Society for Heart Research (1976), medaile J. E. Purkyně (1991), zlatá medaile MU v Brně. Autor knihy vzpomínek "Neveselé kapitoly o vědě a moci", "Syndrom kolibříka". Zemřel 28. 6. 1999 v Göteborgu.

-- nezařazeno --
MístoPraha (okres Praha)

-- nezařazeno --
MístoGöteborg (Švédsko)

-- nezařazeno --
MístoAarhus (Dánsko)

-- nezařazeno --
MístoBergen (Norsko)
Ověření
Poupa Otakar. In: Čs. biogr. slovník. Praha 1992, s. 565.
Andrle, Augustin: Osobnosti Vysokého Mýta 1310 - 2001
Oštádal, Bohuslav, Fyziologický ústav AV ČR Praha
Dodavatel dat
Městská knihovna Ústí nad Orlicí

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2662 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.