Jaroslav Kocian

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Zobrazit všechny fotografie (10)
Datum narození 22. 02. 1883
Datum úmrtí 09. 03. 1950
Místo narození Ústí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Praha (okres Praha)
Profese a obory působení hudební interpreti, houslisté, pedagogové

Životopis

Narodil se 22. 2. 1883 v Ústí nad Orlicí v domě čp. 31 (dnes ulice M. J. Kociana). Prvním učitelem byl jeho otec Julius, později J. Zábrodský, na pražské konzervatoři pak O. Ševčík. Kompozici studoval u A. Dvořáka. Studia ukončil r. 1901 a zahájil koncertní turné po českých městech. Cestu do světa mu otevřelo zahájení hudební sezóny ve Vídni. Spolu s J. Kubelíkem byli nejvýraznějšími reprezentanty českého houslového umění své doby v zahraničí. Krátce byl také primáriem Oděského kvarteta. Od r. 1921 působil na pražské konzervatoři jako Ševčíkův asistent, v letech 1939-40 stál v jejím čele. Profesor mistrovské školy v letech 1929-43. Kompozice označovány jako novoromantické; houslové se vyznačují brilantní technikou a českou zpěvností. Dne 11. 9. 1926 uděleno čestné občanství města Ústí nad Orlicí. K jeho poctě vzniklo Kocianovo kvarteto (1955) a Kocianova houslová soutěž (1959). V regionu působí Komorní orchestr Jaroslava Kociana. Z díla: Počátky hry na housle. Zemřel v noci z 8. na 9. 3. 1950, proto v literatuře najdeme obě data. Na vlastní přání pochován do rodinné hrobky na ústeckém hřbitově, v r. 1958 ostatky převezeny na čestné místo na pražském Slavíně.

Události v životě

-- nezařazeno --
MístoÚstí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí)
Ověření Jaroslav Kocian. Ústecký kulturní zpravodaj, 1990, č. 3, s. 17-18
Orlické noviny dne 17.08.2001
Čs. hud. slov. osob a institucí. Sv. 1. A-L. Praha, Stát. hud. nakl. 1963, s. 687-688
Šimeček, A. : Slavní rodáci a houslisté. Čs. hudební nástroje, č. 1, s. 24-26. - 2 obr
OSND, III, 1, s. 594-595
OSN, 28, s. 779-780
Hudební rozhledy, 6, 1953, č. 4, s. 155
Hudební rozhledy, 7, 1954, č. 1, s. 42
[Úmrtí]. Rudé Právo, 1950, 21.3. , s. 5
Duchovní pastýř, 29, 1980, č. 6, s. 95-96
Lidová demokracie, 1950, 9.3., 12.3., 19.3., 21.3., 25.3., 25.4., s. 4
Kuncova biografická kartotéka. PNP Praha
Štětinová, Hana: Komorní orchestr Jaroslava Kociana. Bakalářská diplomová práce
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí