Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

Jaroslav Benátský

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození
17. 04. 1913
Místo narození
Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Datum úmrtí
03. 07. 1995
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Narodil se dne 17. dubna 1913 v České Třebové jako nejmladší ze šesti dětí v rodině strojvedoucího Viléma Benátského. Ten měl zálibu v loutkovém divadle a proto jí velice záhy propadl i malý Jaroslav. Otec mu zhotovil několik loutek pro jeho první divadélko, sestra ušila kostýmy, navrhla scény a životní cesta malého Jaroslava byla jednoznačně určena.

Po ukončení základní školní docházky se Jaroslav Benátský vyučil zámečníkem u firmy Josef Štarman v České Třebové a v letech 1930-1932 absolvoval Průmyslovou školu strojnickou v Kolíně. Poté nastoupil na místo zámečníka do tehdejší Šreflovy továrny na armatury. Po nelehkém životním období bez zaměstnání a ukončení vojenské služby pracoval nějaký čas jako konstruktér elektrických strojů a přístrojů v Brně. Po návratu do rodného města prožil tříleté období v českotřebovských železničních dílnách a dne 15. června 1941 se stal zaměstnancem výtopny, kde zastával nejprve místo strojního topiče, později se stal strojvedoucím. V roce 1961 byl ze zdravotních důvodů přeřazen do funkce personálního strojmistra lokomotivního depa, kterou vykonával až do svého odchodu do důchodu.

Láska k loutkovému divadlu vyvrcholila v roce 1943, kdy se Jaroslavu Benátskému podařilo dát dohromady kolektiv sedmi lidí stejného nadšení a začalo se hrát na malém rodinném divadélku. V roce 1945, po rozšíření souboru o další členy a zhotovení scén pro závěsné loutky o výšce 50 cm, se začalo hrát v malém sále Dělnického domu. Nevyhovující podmínky vedly v roce 1947 k postavení vlastní budovy na pozemku Československé církve na Trávníku (bývalá zahrada Vyskočilovy vily čp. 900), pod jejímž patronátem bylo divadlo provozováno. Dřevěná budova s názvem ÚSVIT se na řadu let vryla do paměti zdejších občanů. Mezi těmi, kteří s Jaroslavem Benátským účinkovali na scéně ÚSVITU, byli např. manželé Pařízkovi, Fojtovi, Rédlovi, Štanclovi, Opatřilovi, J. Kunst a také akademický malíř Jiří Josefík, který sál vyzdobil dvěma obrazy, umístěnými po stranách jeviště, představujícími Sněhurku a čarodějnici, a po řadu let vedl divadelní scénu. ÚSVIT se záhy dostal na úroveň moderních loutkových scén s vyhovujícím jevištěm, technickým a zvukovým zařízením. Z představení zde v prvních letech provedených, je možno připomenout např. tituly Broučci, Perníková chaloupka, Kašpárek čaruje, O Popelce a další.


V roce 1951 přešel soubor pod hlavičku ZK ROH ČSD a začala jeho účast na okresních, krajských i celostátních přehlídkách a soutěžích. (Chrudim, Bratislava, Ústí nad Labem). Jaroslav Benátský se po řadu let věnoval také dramaturgii úpravám některých pohádek pro potřeby loutkového divadla. Byly to především pohádky Boženy Němcové, a K. J,. Erbena (Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Popelka, Šípková Růženka aj.). Stal se také autorem hry Ztratila se Mánička. Zásluhy o soubor „dřevěných herců, loutek" měl modelář a výtvarník Václav Fojt, z jehož rukou pochází řada dodnes dochovaných půvabných loutek, které po řadu let na scéně ÚSVITU přinášely malým divákům radost a smích.

V padesátých letech loutkářský soubor uvedl hry Pan Johanes, Venoušek se učí čarovat od Josefa Skupy, Jak dědeček zasadil řepu, Hrdinové severu, O domečku na kopečku, Zvířátka a loupežníci, Kůzlátka a vlk a mnohé další. Za provedení hry Hrdinové severu ze života polárních badatelů se v roce 1955 dostalo našemu soubopru čestného uznání Ústředního domu lidové tvořivosti na národní přehlídce v Chrudimi a současně soubor obdržel za provedení této hry čestné uznání na celostátní loutkářské přehlídce v Bratislavě. Neúnavná činnost pana Jaroslava Benátského a celého souboru neupadla ani v šedesátých letech, kdy došlo v rámci výstavby dnešního Nového náměstí k demolici budovy ÚSVITU. Veškeré zařízení bylo uloženo po domácnostech a na dalších, často nevyhovujících místech.


V roce 1960 byla v blízkosti bývalého Fialova mlýna v Mlýnské ulici na Trávníku zahájena v tzv. „Akci Z“ stavba budovy Malé scény, jež měla nahradit zmizelý ÚSVIT. Na stavbě pracovala řada rodičů dětí, členů tehdejších občanských výborů a samozřejmě se zapojili i loutkáři. Stavba byla dokončena v roce 1962 a občané města získali důstojný stánek kultury. Od doby jeho postavení zde byla českotřebovskými loutkáři i jejich hosty v rámci okresních a krajských přehlídek nekonečná řada představení.


V roce 1974 navázal Jaroslav Benátský písemnou spolupráci s Václavem Čtvrtkem, týkající se dvoudílné dramatizace pohádek o Rumcajsovi. Známý spisovatel s provedením souhlasil a tak v našem městě byla uvedena hra Jak se stal Rumcajs loupežníkem. Loutkářství se stalo Jaroslavu Benátskému celoživotní láskou. Vždyť také do roku 1978 za dlouhých pětatřicet let trvání loutkářského souboru v České Třebové shlédly tři až čtyři generace dětí více než pětadevadesát her, které soubor nacvičil a sehrál na 550 představeních, která navštívilo přibližně 48 000 divák.


V červnu roku 1982 bylo v rámci zakončení 31. ročníku tradiční přehlídky Loutkářská Chrudim uděleno mimo pěti individuálních cen také sedm čestných medailí ministerstva kultury ČSR „Za rozvoj amatérského loutkářství“. Jednu z nich získal i pan Jaroslav Benátský. Jeho životní práce byla poprávu oceněna. Jaroslav Benátský byl činný i ve svazu invalidů, kde organizoval zejména autobusové zájezdy. Od svých čtyřiasedmdesáti let se zabýval stavbou modelů parních lokomotiv. Pátý model, zmenšená lokomotiva Modrý Albatros, zůstal již pro nemoc nedokončen. Bylo toho mnoho, co Jaroslav Benátský pro naše město nezištně vykonal. V den svých osmdesátých narozenin očekával vedle gratulantů z řad členů rodiny, přátel a známých také návštěvu tehdejších představitelů města. Ti bohužel nepřišli a Jaroslav Benátský do konce svého života nezapomněl na toto velké zklamání. Se svojí rodinou i naší veřejnost se pan Jaroslav Benátský, zasloužilý kulturní pracovník, rozloučil dne 3. července 1995 ve věku dvaaosmdesáti let.

studium: 1930  –  1932
MístoKočín (Temelín, okres České Budějovice)
KorporacePrůmyslová škola strojnická
Ověření
www (Českotřebovský zpravodaj - Kalendárium), cit. 12.7.2011
Dodavatel dat
Městská knihovna Česká Třebová
Městská knihovna Ústí nad Orlicí

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2654 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.