Alena Mačátová

Známa také jako: Alena Kšírová (Jméno za svobodna nebo rodné)
Nahlásit chybu
Vím víc informací
Související osoby
1897 - 1980
Matka
1892 - 1944
Otec
1914 - 1986
Manžel
1885 - 1969
Učitel
Datum narození 27. 11. 1924
Datum úmrtí 01. 02. 2011
Místo narození Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Profese a obory působení herci, divadelní herci, amatérští herci , sokolové, členové spolků

Životopis

Alena Mačátová, rozená Kšírová, se narodila dne 27. listopadu 1924 v chalupě čp. 109, která stávala v Litomyšlské ulici, Pocházela ze známého hereckého rodu. Na výběr jména novorozenému děvčátku, tehdy ne moc rozšířenému, jak zaznamenal její otec Karel Kšír, mělo vliv také divadlo. Inspirací byla známá hra "Noc na Karlštejně".


Alenina maminka Josefa Kšírová, rozená Černá, dcera vlakvedoucího státních drah, byla od mládí členkou DS Hýbl. Poprvé stála na jevišti ve věku šestnácti v roce 1914 ve hře F. X. Svobody „Čekanky“. Za svůj život odehrála desítky významných rolí. A tak není divu, že právě zde poznala svého budoucího manžela, pana Karla Kšíra, úředníka dráhy, který se však původně v Brně vyučil obchodním příručím. Karel Kšír, kterého k divadlu přivedl jeho otec strojvůdce František Kšír, působil v divadelním souboru Hýbl jako jednatel, navrhoval divadelní scény, byl hercem i režisérem. Karlova maminka Ludmila, rozená Hubálková z Dlouhé Třebové, byla sestrou zdejších učitelů, ředitelů dívčí školy a kulturních pracovníků, bratří J. B. a K. O. Hubálkových. Divadelní známost obou mladých lidí, Alenčiných rodičů, skončila dne 29. 12. 1923 svatbou. Divadlu se věnovala také sestra paní Kšírové, Anna Černá, mezi přáteli nazývaná prostě Anda. Pracovala jako účetní v drážním konzumu na Starém náměstí a byla kromě DS Hýbl také členkou Bendla, Sokola a KČST. A tak prostředí v němž Alenka vyrůstala a společnost lidí, jimiž byla obklopena, měly nepochybně vliv na její pozdější ochotnickou činnost.

Na bezstarostný život malého děvčátka dohlíželi kromě rodičů také babička a děda Černých, žijící rovněž ve stavení, a zmíněná teta Anda. Ve školním roce 1931–1932 nastoupila Alena do první třídy obecné školy v Komenského ulici. Jejím prvním učitelem se zde stal Jindřich Praveček st. V témže roce také posílila jako žákyně řady zdejší TJ Sokol.

V roce 1941 Alena přerušila studium zdejšího gymnázia a byla přijata ke studiu na obchodní škole ve Vysokém Mýtě. Vzhledem k ročníku narození jí hrozilo totální nasazení v Německu. Díky iniciativě svého dlouholetého přítele, ing. Josefa Mačáta, zaměstnaného ve zdejších železničních dílnách, byla v roce 1943 přijata do služeb tehdejších ČMD, nejprve jako dělnice, později do účtárny správy dílen. Aby mohla svoji práci i nadále vykonávat i v poválečném období, musela dokončit studium obchodní akademie. Na deset let byla poté přidělena do jiné drážní služebny, odkud se na konec na vyžádání svého dřívějšího zaměstnavatele vrátila zpět do dílenské účtárny. Zde setrvala až do odchodu do důchodu.

Dne 20. července 1968 se Alena Kšírová po dlouholeté známosti provdala za vzpomenutého ing. Josefa Mačáta, tehdy úředníka na Ministerstvu dopravy v Praze, českotřebovského rodáka. Po dobu 27 let ing. Mačát vyučoval v Praze na Vysoké škole dopravní. Po jejím přeložení do Žiliny působil i zde. Stal se uznávaným železničním odborníkem. Po svatbě manželé Mačátovi žili každý u své maminky. Důvod byl prostý. Společně zakoupili dům poblíž škol na Farářství. Ten však byl plný nájemníků. A tak trvalo majitelům dlouhých 15 let, než se podařilo jeden z bytů uvolnit a společně se do něho nastěhovat. Dne 21. února 1986 Alena Mačátová ovdověla. Po celá léta vzorně pečovala o svůj dům a především přilehlou zahradu, která bývala její chloubou. Jejímu zvelebování věnovala téměř veškerý volný čas.

Ověření Českotřebovský zpravodaj, 4, 2008, s. 71-72
Dodavatel dat Městská knihovna Česká Třebová
Odkazy Amatérské divadlo