Teréza Nováková

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Související osoby
1880 - 1939
Syn
Datum narození 31. 07. 1853
Datum úmrtí 13. 11. 1912
Místo narození Praha (okres Praha)
Místo úmrtí Praha (okres Praha)
Profese a obor působení spisovatelé

Životopis

Tereza Nováková, rozená Lanhausová, patří jako prozaička k významným představitelům českého venkovského realismu.

Teraza Nováková se narodila v Praze do kulturního smíšeného manželství. Otec byl Čech, matka Němka, která pocházela ze zámožné německo - židovské rodiny. K češství vedl Terézu Novákovou otec.

Tereza Nováková navštěvovala dívčí školu S. Amerlingové, později Náprstkův Americký klub českých dam, kam ji uvedla Karolína Světlá. Důkladná znalost cizích jazyků jí umožnila číst německé a anglické autory v originále a poznat tak světovou literaturu.. při studiu se Tereza Nováková seznámila se Svatoplukem Čechem a se svým budoucím manželem, gymnaziálním profesorem Janem Novákem. S ním po sňatku v roce 1876 odešla do Litomyšle. Měli sedm dětí, ale jen literární kritik a historik Arne Novák matku přežil.

V Litomyšli pracovala Teraza Nováková osvětově a zajímala se o národopisné studium východočeského lidu. Po dvaceti letech se rodina vrátila do Prahy. 

Nováková horlivě pracovala i v ženském hnutí, založila a redigovala časopis Ženský svět. Usilovala o rovnoprávnost žen, volební právo a právo na vzdělání.

Po manželově smrti žila Nováková v Proseči u Skutče, kde napsala svá vrcholná literární díla.

Tereza Nováková zemřela v Praze u svého syna Arne Nováka.

Novákovou získala pro literární činnost Karolína Světlá, již vděčná žačka věnovala také oslavnou monografii. Od drobných próz z městského a venkovského prostředí s romantickými postavami se autorka dostala k realistickým, sociálně akcentovaným povídkám. Povídky : Z naší národní společnosti, Z měst i ze samot, Kresby a črty, Tři ženské podobizny, Úlomky žuly, Výkřiky a vzdechy, Dva obrazy staropražské.

Romány: Maloměstský román- 1890, první román, fiktivní příběh dcery Karla Havlíčka Borovského. Zdeňky. 

Daleko významnější z tvorby Novákové je pětice románů z vycházejících z písemných záznamů z východních Čech. Vypovídající o skutečných a jejich tragických osudech.

JanJílek, Jiří Šmatlán, Drašar, Na Librově gruntě, Děti čistého živého.

Odborné stati : Karolína Světlá, Slavín českých žen, Ze ženského hnutí.

Ověření www.databazeknih.cz, www.spisovatle.cz
Dodavatel dat Městská knihovna Česká Třebová
Městská knihovna Svitavy
Odkazy Teréza Nováková Wikipedia
Český-jazyk.cz
Národní knihovna - katalog
Městská knihovna Česká Třebová - katalog