Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

Teréza Nováková

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Související osoby
Datum narození
31. 07. 1853
Místo narození
Praha (okres Praha)
Datum úmrtí
13. 11. 1912
Místo úmrtí
Praha (okres Praha)
Profese a obor působení
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Tereza Nováková, rozená Lanhausová, patří jako prozaička k významným představitelům českého venkovského realismu.

Teraza Nováková se narodila v Praze do kulturního smíšeného manželství. Otec byl Čech, matka Němka, která pocházela ze zámožné německo - židovské rodiny. K češství vedl Terézu Novákovou otec.

Tereza Nováková navštěvovala dívčí školu S. Amerlingové, později Náprstkův Americký klub českých dam, kam ji uvedla Karolína Světlá. Důkladná znalost cizích jazyků jí umožnila číst německé a anglické autory v originále a poznat tak světovou literaturu.. při studiu se Tereza Nováková seznámila se Svatoplukem Čechem a se svým budoucím manželem, gymnaziálním profesorem Janem Novákem. S ním po sňatku v roce 1876 odešla do Litomyšle. Měli sedm dětí, ale jen literární kritik a historik Arne Novák matku přežil.

V Litomyšli pracovala Teraza Nováková osvětově a zajímala se o národopisné studium východočeského lidu. Po dvaceti letech se rodina vrátila do Prahy. 

Nováková horlivě pracovala i v ženském hnutí, založila a redigovala časopis Ženský svět. Usilovala o rovnoprávnost žen, volební právo a právo na vzdělání.

Po manželově smrti žila Nováková v Proseči u Skutče, kde napsala svá vrcholná literární díla.

Tereza Nováková zemřela v Praze u svého syna Arne Nováka.

Novákovou získala pro literární činnost Karolína Světlá, již vděčná žačka věnovala také oslavnou monografii. Od drobných próz z městského a venkovského prostředí s romantickými postavami se autorka dostala k realistickým, sociálně akcentovaným povídkám. Povídky : Z naší národní společnosti, Z měst i ze samot, Kresby a črty, Tři ženské podobizny, Úlomky žuly, Výkřiky a vzdechy, Dva obrazy staropražské.

Romány: Maloměstský román- 1890, první román, fiktivní příběh dcery Karla Havlíčka Borovského. Zdeňky. 

Daleko významnější z tvorby Novákové je pětice románů z vycházejících z písemných záznamů z východních Čech. Vypovídající o skutečných a jejich tragických osudech.

JanJílek, Jiří Šmatlán, Drašar, Na Librově gruntě, Děti čistého živého.

Odborné stati : Karolína Světlá, Slavín českých žen, Ze ženského hnutí.

Ověření
www.databazeknih.cz, www.spisovatle.cz
Dodavatel dat
Městská knihovna Česká Třebová
Městská knihovna Svitavy
Související osoby

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2611 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.