Jan Tykač

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Související osoby
1886 - 1968
Žák
Datum narození 31. 10. 1842
Datum úmrtí 13. 11. 1921
Místo narození Čelákovice (okres Praha - východ)
Místo úmrtí Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Profese a obory působení učitelé, pedagogové, muzejníci, muzejní pracovníci , členové spolků, regionální historici, archiváři, sběratelé, botanici, spisovatelé, publicisté, novináři, zpěváci

Životopis

Narodil se v Čelákovicích, jeho otec byl řezníkem a v té době měl pronajatý hostinec Na Rynku. Jako absolvent učitelského ústavu Budeč v Praze nastoupil praxi  ve Stochově u Peruce, v Toušeni u Čelákovic a na farní škole v Čelákovicích. Začátkem prosince 1868 přišel za zaměstnáním do České Třebové a tomuto městu zůstal věrný do konce svého života. V roli učitele a později ředitele školy vychoval několik generací žáků.

Byl dobrým zpěvákem a dirigentem, působil v pěveckém spolku Lumír, přednášel, psal do odborných školních časopisů, do Zíbrtova vlastivědného měsíčníku Český lid, sbíral lidová pořekadla, písně, pranostiky, dětské říkánky a místní pověsti, studoval  a popsal zdejší nářečí. Jeho přičiněním byl založen divadelní spolek Hýbl, knihovna Občanské besedy a hlavně zájem o historii a národopis města, sběratelská činnost a objev velmi vzácných listin v českotřebovském městském archivu, to vše jej přivedlo na myšlenku založit v České Třebové městské muzeum (1888). Stal se jeho prvním správcem, současně založil i Muzejní spolek, který vedl až do své smrti.

Napsal drobné dílko České povídky 1-3. Kromě odborných pedagogických článků vydal i dvě větší práce – Hry a zábavy a Hry tělocvičné. Mnoho článků věnoval vývoji řemesel a cechů, lidovému umění, lidové hudbě, starým zvykům a pověrám na Českotřebovsku a ve východních Čechách. Velmi cenné jsou jeho zápisy ve školní kronice a muzejních knihách.

Neodpočíval ani v důchodu. V roce 1915 začal psát své paměti, které dokončil v roce 1920. Zemřel a je pochován v České Třebové.

Události v životě

zaměstnání: 1886  –  1921
MístoČeská Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Popis

Česká Třebová: 1868-1921, základní škola

Autor Jan Skalický (S využitím informací, které publikoval)
Ověření www (Českotřebovský zpravodaj - Kalendárium), cit. 11.07.2011
Dodavatel dat Městská knihovna Česká Třebová
Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Odkazy Národní knihovna - katalog
Jan Tykač Muzeum Česká Třebová
Článek Jana Tykače v časopise Český lid IX.